Aktualnie przeglądasz: Home » Dokumenty pomocnicze » Co to jest znak CE?

Co to jest znak CE?

Oznakowanie CE jest potwierdzeniem, że wyrób na którym zostało umieszczone spełnia wymagania w zakresie bezpieczeństwa i zdrowia użytkowników. Wymagania te określone zostały w tzw. dyrektywach Nowego Podejścia EN-13241-1:2003 i obowiązją producentów wyrobów na rynk Unii Europejskiej. 

 

Te wymagania prawne zapisane są w ponad 20 dyrektywach Unii Europejskiej (tzw. „dyrektywach nowego podejścia”).

 

Wyroby, które posiadają znak CE mogą być bez przeszkód wprowadzane do obrotu we wszystkich państwach członkowskich Unii Europejskiej (w tym oczywiście w Polsce) oraz w Norwegii, Islandii i Księstwie Lichtenstein. 

 

 CE


DYSTRYBUCJA
DLA PARTNERÓW
Hasło
PULPIT KONTRAHENTA
Panel zdalnej obsługi
NOWOŚĆ
DLA ARCHITEKTÓW
PROJEKTY UE
DANE OSOBOWE
CMS: WaWMedia 2013