Aktualnie przeglądasz: Home » Firma » Zrównoważony rozwój firmy

Zrównoważony rozwój firmy

Misją LEGBUD GARGULA jest zapewnienie wysokiej jakości wytwarzanych produktów, charakteryzujących się znacznym stopniem innowacyjności oraz zagwarantowanie doskonalej obsługi klienta. Priorytetowo traktujemy kwestię zrównoważonego rozwoju, co przejawia się nie tylko w prowadzeniu wewnętrznej polityki w zakresie ochrony środowiska, ale również w zakresie obsługi klientów, rozwoju nowych produktów oraz polityki inwestycyjnej. Zastosowanie nowoczesnych technologii umożliwi pogodzenie dążenia do osiągnięcia satysfakcjonującego wyniku ekonomicznego z głęboką troską o otoczenie społeczne i środowisko naturalne.

 

W LEGBUD inwestowanie w innowacyjność naszych produktów i poszukiwanie najnowszych rozwiązań technologicznych idzie w parze z pozytywnym wpływem naszej działalności na większość dziedzin życia w Spółce i poza nią. Dla naszych pracowników takie podejście oznacza ciągłe i radykalne działania w celu poprawy warunków bezpieczeństwa i higieny pracy oraz rozwój ich talentów i umiejętności. Na zewnątrz firmy przejawia się w ciągłym wspomaganiu rozwoju społeczności lokalnych i trosce o zadowolenie klientów.

 

Aby sprostać wymaganiom klientów, Spółka nieustannie inwestuje nie tylko w zasoby ludzkie, ale również w park maszynowy oraz wspomaganie procesów produkcji m.in. poprzez kontrolę jakości, monitoring dystrybucji, czego potwierdzeniem jest posiadany certyfikat jakości ISO 9001:2000. Troska o dostarczanie odbiorcom wyrobów i usług najwyższej jakości, przy jednoczesnym zapewnianiu Spółce zysku, a pracownikom zadowolenia z pracy, przejawia się w:

 

 • ciągłym podnoszeniu świadomości w zakresie jakości przez stosowanie właściwego zarządzania
 • systematycznym szkoleniu i motywowaniu pracowników
 • obniżaniu kosztów produkcji przez jej usprawnianie i eliminowanie strat
 • dobrej współpracy z dostawcami i klientami
 • regularnej kontroli realizacji zadań jakościowych
 • permanentnemu doskonaleniu procesów
 • dostarczaniu wyrobów zgodnych z wymaganiami klienta

 

Dzięki zastosowaniu nowoczesnego zaplecza technologicznego oraz wyspecjalizowanej kadrze Legbud może oferować wyroby najwyższej jakości, niezawodne i proste w obsłudze. Wszystkie wyroby firmy produkowane są zgodnie z normami bezpieczeństwa, a ich jakość jest potwierdzona znakiem CE oraz szeregiem certyfikatów.

 

Stosowanie rozwiązań wynikających z prowadzonej polityki zrównoważonego rozwoju pozwala w Spółce osiągnąć szeregu korzyści takich jak:

 

 • Wzrost konkurencyjności – wprowadzanie zasad odpowiedzialnego biznesu to jeden z atutów, dzięki którym firma zdobywa przewagę konkurencyjną.
 • Podnoszenie poziomu kultury organizacyjnej Spółki dzięki doskonaleniu naszych standardów postępowania wobec interesariuszy (pracowników, kontrahentów, klientów) opartych na zaufaniu, odpowiedzialności i przejrzystości dla wszystkich zainteresowanych.
 • Kształtowanie pozytywnego wizerunku Spółki wśród pracowników poprzez ciągłe inwestowanie w podnoszenie bezpieczeństwa i komfortu pracy. Szczególny nacisk kładziemy na realizowanie aspektów równości szans oraz rozwój ich talentów i umiejętności, co stanowi istotny element motywowania pracowników.
 • Pozyskanie i utrzymanie najlepszych pracowników.

 

Tak zdefiniowana polityka LEGBUD GARGULA oparta na zasadach zrównoważonego rozwoju umożliwi realizację priorytetowego celu Spółki tj. osiągnięcia równowagi między efektywnością ekonomiczną a interesem społecznym i środowiskowym.


DYSTRYBUCJA
DLA PARTNERÓW
Hasło
PULPIT KONTRAHENTA
Panel zdalnej obsługi
NOWOŚĆ
DLA ARCHITEKTÓW
PROJEKTY UE
DANE OSOBOWE
CMS: WaWMedia 2013