Program Operacyjny Inteligentny Rozwój

Działanie 4.3

Wsparcie przedsiębiorcy w zakresie zapewnienia płynności finansowej oraz wsparcia bieżącej działalności w związku z trudnościami finansowymi, które wystąpiły u przedsiębiorcy wskutek epidemii COVID-19, w celu utrzymania prowadzenia działalności przedsiębiorstwa.

Wydatki ogółem: 220 979,31 zł
Wydatki kwalifikowalne: 220 979,31 zł
Wkład UE: 220 979,31 zł (100% dofinansowania)

© 2018-2021 LEGBUD GARGULA. All Rights Reserved. Designed By WarpTheme