O firmie

LEGBUD GARGULA jest podmiotem wchodzącym w skład grupy GARGULA.

Wyspecjalizowana kadra, nowoczesny park maszynowy, świeże pomysły oraz dbałość o szczegóły sprawiły, że nasza firma znalazła ogromne uznanie na rynku budowlanym i jest dziś jednym z największych producentów bram, garaży i ogrodzeń.

Pracownicy firmy stale poszerzają swoją wiedzę i kompetencje, aby w profesjonalny sposób sprostać rosnącym potrzebom klientów. Przyniosło to wymierne efekty w postaci nowych inwestycji, rozbudowy zaplecza technicznego oraz pozyskania wartościowych pracowników, którym zawdzięczamy nasz wielki sukces. Dzięki częstej obecności na różnego rodzaju targach branżowych nawiązaliśmy szereg kontaktów handlowych oraz rozbudowaliśmy sieć punktów handlowych na terenie kraju i poza jego granicami. Dzięki tej strategii nasze bramy garażowe, bramy przemysłowe, oraz bramy segmentowe zyskały nowe rynki zbytu, wpływające na dynamiczny rozwój całego przedsiębiorstwa. Zainteresowanie produktami znajdującymi się w naszej ofercie utwierdza nas w przekonaniu, że kierunek, który obraliśmy, jest właściwy.

Wszystkie wyroby naszej firmy produkowane są w sposób profesjonalny, co możliwe jest dzięki innowacyjnym rozwiązaniom, urządzeniom nowej generacji sukcesywnie wzbogacanym o nowe technologie. Inwestujemy z uwagi na chęć ciągłego podnoszenia standardów jakości, a także z uwagi na rosnące wymagania naszych klientów. Wszystkie nasze wyroby (czyli bramy i ogrodzenia) produkowane są zgodnie z normami bezpieczeństwa, a ich jakość jest potwierdzona znakiem CE oraz szeregiem certyfikatów.

GARGULA Group to grupa spółek działających we wszystkich podstawowych segmentach branży związanej z rynkiem szeroko pojętej stolarki otworowej.

Poszczególne spółki z Grupy obejmują swoim profilem działalności większość zagadnień związanych z rynkiem na którym występują co pozwala kompleksowo w ramach GARGULA Group świadczyć usługi, wytwarzać produkty i być dostawcą na wysokim poziomie.

Misja

Główne założenia Firmy LEGBUD GARGULA:

 • najlepsza obsługa i serwis, przy zachowaniu atrakcyjnych cen,
 • stałe podnoszenie jakości swoich produktów,
 • zwiększenie udziałów w rynkach zagranicznych,
 • ciągłe ulepszanie bazy technologicznej firmy,
 • wspieranie kreatywności i podnoszenie kwalifikacji pracowników.

Certyfikaty

Firma LEGBUD GARGULA od początku swej działalności przykłada ogromną wagę do jakości. Zarządzanie jakością w naszej firmie polega na kompleksowej kontroli surowców, procesu produkcyjnego oraz produktów gotowych.

Najwyższy standard naszych produktów zostały potwierdzone przez wiele nagród, tytułów oraz certyfikatów.

Symbol CE jest deklaracją,
że produkty odpowiadają istotnym europejskim wymaganiom
dotyczącym zdrowia, bezpieczeństwa i ochrony środowiska.

Zrównoważony rozwój firmy

Misją LEGBUD GARGULA jest zapewnienie wysokiej jakości wytwarzanych produktów, charakteryzujących się znacznym stopniem innowacyjności oraz zagwarantowanie doskonalej obsługi klienta. Priorytetowo traktujemy kwestię zrównoważonego rozwoju, co przejawia się nie tylko w prowadzeniu wewnętrznej polityki w zakresie ochrony środowiska, ale również w zakresie obsługi klientów, rozwoju nowych produktów oraz polityki inwestycyjnej. Zastosowanie nowoczesnych technologii umożliwi pogodzenie dążenia do osiągnięcia satysfakcjonującego wyniku ekonomicznego z głęboką troską o otoczenie społeczne i środowisko naturalne.

W LEGBUD GARGULA inwestowanie w innowacyjność naszych produktów i poszukiwanie najnowszych rozwiązań technologicznych idzie w parze z pozytywnym wpływem naszej działalności na większość dziedzin życia w Spółce i poza nią. Dla naszych pracowników takie podejście oznacza ciągłe i radykalne działania w celu poprawy warunków bezpieczeństwa i higieny pracy oraz rozwój ich talentów i umiejętności. Na zewnątrz firmy przejawia się w ciągłym wspomaganiu rozwoju społeczności lokalnych i trosce o zadowolenie klientów.

Aby sprostać wymaganiom klientów, Spółka nieustannie inwestuje nie tylko w zasoby ludzkie, ale również w park maszynowy oraz wspomaganie procesów produkcji m.in. poprzez kontrolę jakości, monitoring dystrybucji. Troska o dostarczanie odbiorcom wyrobów i usług najwyższej jakości, przy jednoczesnym zapewnianiu Spółce zysku, a pracownikom zadowolenia z pracy, przejawia się w:

 • ciągłym podnoszeniu świadomości w zakresie jakości przez stosowanie właściwego zarządzania
 • systematycznym szkoleniu i motywowaniu pracowników
 • obniżaniu kosztów produkcji przez jej usprawnianie i eliminowanie strat
 • dobrej współpracy z dostawcami i klientami
 • regularnej kontroli realizacji zadań jakościowych
 • permanentnemu doskonaleniu procesów
 • dostarczaniu wyrobów zgodnych z wymaganiami klienta

Dzięki zastosowaniu nowoczesnego zaplecza technologicznego oraz wyspecjalizowanej kadrze Legbud może oferować wyroby najwyższej jakości, niezawodne i proste w obsłudze. Wszystkie wyroby firmy produkowane są zgodnie z normami bezpieczeństwa, a ich jakość jest potwierdzona znakiem CE oraz szeregiem certyfikatów.

Stosowanie rozwiązań wynikających z prowadzonej polityki zrównoważonego rozwoju pozwala w Spółce osiągnąć szeregu korzyści takich jak:

 • Wzrost konkurencyjności – wprowadzanie zasad odpowiedzialnego biznesu to jeden z atutów, dzięki którym firma zdobywa przewagę konkurencyjną.
 • Podnoszenie poziomu kultury organizacyjnej Spółki dzięki doskonaleniu naszych standardów postępowania wobec interesariuszy (pracowników, kontrahentów, klientów) opartych na zaufaniu, odpowiedzialności i przejrzystości dla wszystkich zainteresowanych.
 • Kształtowanie pozytywnego wizerunku Spółki wśród pracowników poprzez ciągłe inwestowanie w podnoszenie bezpieczeństwa i komfortu pracy. Szczególny nacisk kładziemy na realizowanie aspektów równości szans oraz rozwój ich talentów i umiejętności, co stanowi istotny element motywowania pracowników.
 • Pozyskanie i utrzymanie najlepszych pracowników.

Tak zdefiniowana polityka LEGBUD GARGULA oparta na zasadach zrównoważonego rozwoju umożliwi realizację priorytetowego celu Spółki tj. osiągnięcia równowagi między efektywnością ekonomiczną a interesem społecznym i środowiskowym.

Działalność charytatywna

Dostrzegając potrzebę niesienia pomocy, firma LEGBUD GARGULA od wielu lat angażuje się w działalność charytatywną. Z troską i zaangażowaniem reagujemy na problemy potrzebujących, dlatego każdego roku staramy się aktywnie odpowiadać na kierowane do nas prośby.
© 2018-2021 LEGBUD GARGULA. All Rights Reserved. Designed By WarpTheme